Vrijdag 1 September 2017 Geen Dienst

Categories: Bekendmakingen

Beste Kerkgangers,
In verband met de nationale vrije dag op 1 september 2017 zal er geen dienst zijn op voornoemde datum. Gelieve hiermede rekening te houden.
Een gezegende dag!

Names de administratie