Zondag 17 Juni 2018 ; één Dienst

Categories: Anouncement,Bekendmakingen

Beste Broeder en Zusters,

In verband met vaderdag is er maar één dienst van 9.00 – 13.00u.

Er zult ook geen Engelstalige dienst zijn.

Gelieve hiermede rekening te houden. Een gezegende dag!